qədir-qiymət

qədir-qiymət
bax qədir
1. Napak olan sənin nə bilir qədir-qiymətin; Zatində adəmin dəxi arı göhər gərək. Nəs.. İnsanın ki elmi olmadı, onun nə qədir-qiyməti ola bilər, nə hörməti. C. M.. Qədir-qiymətini bilmək – bax qədrini bilmək («qədir 1»də). <İmamverdi:> Mən öz abrımın qədir-qiymətini bilirəm və qızımın rüsvayçılığını heç vədə qəbul etmərəm. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • qiymət — is. <ər.> 1. Bir şeyin (əmtəənin) pul vahidləri ilə ifadə olunan dəyəri. Malın qiyməti. Bazar qiymətləri. Baha qiymət. Ucuz qiymət. Malların qiyməti aşağı salınmışdır. 2. məc. Əhəmiyyət, dəyər, rol; etibar. Bu sözlərin heç bir qiyməti… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qiymətşünas — sif. <ər. qiymət və fars. . . . şünas> Qədir qiymət anlayan, qiymət verə bilən, qiymətləndirə bilən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qiymətşünas — ə. və f. qədir qiymət verə bilən; qiymətləndirən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qiymətşünası — ə. və f. qədir qiymət vermə; qiymətləndirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qiymətdan — ə. və f. qədir qiymət bilən, yaxşını yamandan ayıra bilən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qədir — 1. is. <ər.> Dəyər, qiymət; etibar, hörmət, heysiyyət, ləyaqət. Qədr(ini) bilmək – layiqincə qiymətləndirmək, bir adamın və ya bir şeyin qiymətini, dəyərini, əhəmiyyətini başa düşüb onu qorumaq, mühafizə etmək. Firaqi çəkməyən aşiq vüsalın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biqədr — f. və ə. 1) dəyərsiz, qədir qiyməti olmayan, qiymətsiz; 2) hörmətsiz, hörmətdən düşmüş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qədrnaşünas — ə. və f. qədir qiymət bilməyən, insana qiymət qoymayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qədrnaşünasi — ə. və f. qədir qiymət bilməmə, insana qiymət qoymama …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qədrşünas — ə. və f. qədir qiymət bilən, insana qiymət qoyan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”